Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag: 3. s. e. h. 3 k.

Dato: 2022-01-23 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 4. s. e. h. 3 k.

Dato: 2022-01-30 19:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbo koret

Dato: 2022-01-24 19:00:00

Beskrivelse: Hvetbo koret øver

Sognepræsten skriver...

Kateketik

Kirken har en lang tradition for kateketik. Ordet er hentet fra græsk og betyder at undervise, og betegnelsen er brugt helt tilbage til oldkirken om den undervisning, som dåbsaspiranterne skulle til. Den undervisning ser vi tydeligt sine spor efter selv i dag, hvor prædiketeksterne til hver søndag i kirkeåret følger den samme tekstrække som dengang. Det vil med andre ord sige, at når præsten går på prædikestolen, så følger vi det samme undervisningsmateriale – den samme katekese – som i oldkirken. Katekese kan beskrives som undervisning i troens indhold, og har sine rødder helt tilbage i dåbsbefalingen, hvor Jesus siger: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” (Mat. 28. 18-20). Jesus har ikke blot selv undervist sine disciple, men han gav også mandat til og befalede at undervise i, hvad han havde lært. 

Luther var blandt de første, og i hvert fald den kendteste, der brugte begrebet i en bogtitel. Luthers Lille Katekismus udkom i 1529 og var tænkt som en lille, lettilgængelig katekismus for de nye lutherske husstande og menigheder, den giver et kortfattet bud på, hvordan De ti budDen apostolske trosbekendelseFadervordåbennadveren og skriftemålet forstås og anvendes. Denne katekismus findes stadigvæk trykt i vores salmebog og er stadigvæk et af folkekirkens grundlæggende bekendelsesskrifter (lidt mere ukendt er det, at Luther også skrev en stor katekismus med mere grundlæggende teologi for præster og teologer).

Kateketik er den dag i dag en kerneopgave for præsten i sognet. Mest tydeligt er det med konfirmandundervisningen og minikonfirmandundervisning, men også samtalerne i forbindelse med de kirkelige handlinger, dåb, vielse, begravelse har præg af kateketik, ligesom det også er et vigtigt element i mange samtaler af sjælesørgerisk karakter. Selvom begrebet ikke er særlig kendt, så er det et hjerteslag i folkekirken hver eneste dag.

Præsten tager gerne på hjemmebesøg eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil have et besøg, er du meget velkommen til at ringe/e-maile/skrive til mig for at aftale et besøg. Samtidig vil jeg gerne sige tak til de mennesker, der på den ene eller den anden måde har formidlet kontakten, når det har været nødvendigt. Det er ganske enkelt en uvurderlig stor hjælp.Et besøg og en samtale kan indeholde alt mellem himmel og jord. Det behøver ikke være noget helt specielt, man gerne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og præsten – det er det, der er udgangspunktet – resten giver normalt sig selv. Der er også en mulighed for, at jeg kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

Kristian Schjoldager