Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Birgit Morsing Madsen

Kirkedag: 17. s. e. trin.

Dato: 2023-10-01 09:15:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag:

Dato: 2023-10-05 16:30:00

Beskrivelse: Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegården. Af hensyn til maden tilmelding, senest den 2. oktober, til Inger på tlf. nr. 30 70 50, det er gratis at deltage

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Kirkemusikalsk legestue

Dato: 2023-09-26 08:30:00

Beskrivelse: Kom og vær med til kirkemusikalsk legestue. Kirkemusikalsk legestue er et tilbud rettet mod børn i førskolealderen, enten ifølge med forældre, dagplejere eller vuggestue. Vi starter i sognegården med lidt at spise og drikke, derefter går vi i kirken og synger og leger til musikken. For yderlig info kontakt organist Lisbeth Nymark på tlf. 22735165

Da dette års minikonfirmander var med på holdet sidste år har der i år været et tilbud om Krea- kirke, et gratis tilbud til elever fra 2. til og med 5. klassetrin på Saltum Skole. Krea- kirken afsluttede forløbet ved fastelavnsgudstjenesten den 19. februar i Saltum kirke

Fastelavnsgudstjeneste i Saltum Kirke

En stor tak til alle, der deltog i Fastelavnsgudstjenesten søndag den 19. februar kl. 10.30 i Saltum Kirke. Kirkerummet var festligt pyntet op af børn fra Saltum Skole, der afsluttede forløbet “Krea-kirke” ved gudstjenesten. Børnene havde sørget for at dekorere kirkebænkene med fastelavnsris, symboler i perler med tro, håb og kærlighed, fisk og kors i lysekronerne samt farverige lys-krukker der pyntede på prædikestolen.
Kirkens børnekor indledte gudstjenesten med et præludium, og derefter læste børnene fra Krea-kirke en indgangsbøn. Under gudstjenesten blev der sunget fastelavnssange- og salmer, og børnene fra Krea-kirke lavede også et musikalsk indslag. Sognepræst Kristian Gram Schjoldager
Kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Thorup Nordtorp var udklædt som Pippi Langstrømpe. Hr. Nielsen var også med samt Pippis hest. Hesten havde desværre mistet sine petter, men heldigvis sørgede alle børn i kirken for at finde “de forsvundne pletter”, der var gemt i kirkerummet.
Efter gudstjenesten gav børnene nogle ordentlige slag til fastelavnstønderne. Tak til Søfolket Saltum for opsætning af stativ til fastelavnstønderne. Den ene af tønderne var malet af børn fra børnehaven i Saltum, mens den anden var blevet malet af Krea-kirke holdet. Da tønderne faldt til jorden, blev der kåret kattekonger- og dronninger, samt uddelt slikposer.
Herefter var der fernisering i kirken, hvor børnene fra Krea-kirke og deres familier nød et glas børnechampagne, imens de kiggede på de fine kreative projekter, der var udstillet i kirkerummet.
Formiddagen blev sluttet af med at nyde Inger Ibsens lækre hjemmelavede fastelavnsboller i sognegården.

Kathrine Thorup Nordtorp