Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum plejecenter

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag:

Dato: 2021-05-20 14:30:00

Beskrivelse:

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Pinsedag

Dato: 2021-05-23 09:30:00

Beskrivelse: Koret medvirker

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Børnekonfirmander

Dato: 2021-05-18 13:55:00

Beskrivelse: Kære elev i 3. klasse på Saltum Skole Nu starter MINIKONFIRMAND endelig! Corona satte en stopper for at vi kunne begynde i januar, men nu må vi lave undervisning udenfor, så derfor starter vi tirsdag den 20.april, 2021 og håber på dejligt forårsvejr hver tirsdag. Vi mødes tirsdag efter skole, kl. 13.55-15.40. Hver gang bliver klassen hentet på skolen af en voksen fra kirken, og I bliver også fulgt tilbage til skolen, når vi er færdige. Vi skal være udenfor og lave anderledes og sjove aktiviteter – vi skal både være ved kirkegård/sognegård, men også ved Nols Sø og skoven nogle af gangene. Husk udetøj! Vi har også eftermiddagsmad til jer hver gang. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vi fortsætter frem til og med tirsdag den 15. juni, hvor vi vil afslutte forløbet. Du kan stadig nå at blive tilmeldt – få mor eller far med til tasterne og find denne side: www.jetsmark-kirke.dk og klik ind på siden MINIKONFIRMANDER. Her er der en tilmeldingsformular, som skal indsendes hurtigst muligt. Der står også noget mere om tilbuddet på hjemmesiden. Der vil jævnligt komme information ud til jer på mail, når tilmeldingen er sendt ind. Vi overholder de regler, der gælder ift corona, og har I spørgsmål eller andet, så kontakt Karen på kmvo@km.dk eller 61222954. Vi glæder os til at se jer! Mange hilsner KRISTIAN (PRÆST) & KAREN (MINIKONFIRMANDLÆRER) SALTUM/ALSTRUP KIRKER

Menighedsrådet har konstitueret sig med Dorte Gregersen som formand, Harald Kirkbak som næstformand og kirkeværge i Saltum, Henrik Munkholt som kasserer og formand for valgbestyrelsen, Allan Jensen som sekretær, Niels Christian Andersen som kirkeværge i Alstrup, Elin Gjerløv som kontaktperson for de ansatte, Line M. Mousten som menigt medlem, Inger Ibsen som menigt medlem og graver Louise Larsen som medarbejderrepræsentant, sognepræst Kristian Gram Schjoldager er født medlem.

Menighedsrådet holder møde i sognegården den tredje torsdag i måneden kl. 18.30 undtaget juli og december måned. Referat fra møderne kan læses på hjemmesiden saltumalstrupkirker.dk

Altertavlen skulle have været malet inden jul, men det satte opfordringen om ikke at krydse kommunegrænserne i Vendsyssel en stopper for. Da maleren så fik mulighed for at komme, var vi så tæt på jul, at vi ikke kunne nå at blive færdige. Nu håber jeg det lykkes at få malet den kasse og få figurerne tilbage på deres plads inden længe. Det ombetrukne knæfald er tilbage fra møbelpolstreren.

Vi har fået overført en bevilling fra provstiet, der oprindeligt var givet til Jetsmark, til brug for et forsøg med robotplæneklippere. Der er indkøbt tre klippere til Saltum kirkegård, som vil blive sat i gang i foråret. Arbejdet på Alstrup kirkegård varetages fortsat af Per Larsen, som også vil varetage opgaver på Saltum kirkegård. Graver Louise Larsen og Karin Holmsgaard står for pasningen af Saltum kirkegård, de kirkelige handlinger og gravning i forbindelse med begravelser ved begge kirker. Graveren træffes på Saltum kirkegård mandag til torsdag, fredag holder Louise fri.

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand