Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum plejecenter

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag:

Dato: 2022-05-19 14:30:00

Beskrivelse:

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 5. s. e. påske

Dato: 2022-05-22 09:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Mariagerfjord Kammerkor og Hobro Kammerorkester

Dato: 2022-05-22 16:00:00

Beskrivelse: På programmet er der bl.a. Schuberts meget smukke ”Deutsche Messe” . Dirigent for koret er Anders Olesen og dirigent for orkestret Morten Lønborg Friis, der til daglig er leder af Rebild Kulturskole. Mariagerfjord Kammerkor og Hobro Kammerorkester har tidligere lavet flere koncerter sammen . Koret, der er på ca. 20 sangere, synger primært klassiske værker. Repertoiret strækker sig fra renæssancemusik af Palestrina over nogle af de store barokværker, for eksempel Händels Messias, den danske romantiks sange og helt op til nutidige værker. Hobro Kammerorkestret, der er tilknyttet Mariagerfjord Kulturskole, er startet i 1982. Orkestret spiller lettere klassisk musik, og har tidligere bl.a. lavet en række kirkekoncerter, koncerter på Hobro Gymnasium, og været på flere orkesterrejser til udlandet. Orkestret er et kammerorkester med omkring 20 deltagere. Fri entré


Alstrup og Saltum sogne er to små sogne med begrænset økonomisk formåen. Vi har fået beskåret vores ligning med 150.000 kr.- over fem år, hvilket selvfølgelig kan mærkes. I sognene er der to kirker og to kirkegårde, som skal vedligeholdes. Der er en betjening bestående af graver, gravermedhjælp, organist og kirkesanger, som skal aflønnes.
I takt med at flere og flere vælger et urnegravsted frem for en kistebegravelse falder indtægterne på kirkegården. Gravstedsindehavere bidrager med deres betaling til vedligeholdelse af deres gravsted og dermed kirkegården. Udgifter til vedligehold af alle øvrige arealer, det være sig, tomme gravsteder, fredede gravsteder, græsplæner, hække, træer, buske og gange ved Alstrup og Saltum kirker påhviler menighedsrådet.
Menighedsrådet har besluttet, at kirkerne kun kalkes hvert andet år på skift. Det er ikke optimalt, men det er hvad pengene rækker til.
Der er mange aktiviteter i og omkring kirkerne, der er skalopgaver, det er præstens opgaver, hvor menighedsrådet stiller betjening til rådighed. Disse er gudstjenester og kirkelige handlinger: begravelser, bisættelser, vielser, velsignelser, lørdagsdåb, samtaler og konfirmandundervisning. Udover disse er der kanopgaver, det er babysalmesang, kirkemusikalsklegestue, minikonfirmandundervisning, børne og voksenkor, sangaftner, koncerter, kirke for krudtugler, spaghettigudstjenester, jule og påskegudstjenester for småbørn og skolebørn, samarbejde med spejderne, samarbejde med skolen, påskevandring, pinsefriluftsgudstjeneste, kirkesommerskole, strikkecafé til fordel for kirkens korshær, folkekirkens familiestøtte, kirkeblad, hjemmeside og som noget nyt indsamling til folkekirkens nødhjælp, det var sikker ikke det hele, men en god del af vores aktiviteter. Nogle af aktiviteterne foregår i samarbejde med sognene omkring os og provstiet.

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand