Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 17. s. e. trin.

Dato: 2022-10-09 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 17. s. e. trin.

Dato: 2022-10-09 17:30:00

Beskrivelse: Fællesspisning i sognegården efter gudstjenesten, det er gratis at deltage

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbokoret

Dato: 2022-10-10 19:00:00

Beskrivelse:


Alstrup og Saltum sogne er to små sogne med begrænset økonomisk formåen. Vi har fået beskåret vores ligning med 150.000 kr.- over fem år, hvilket selvfølgelig kan mærkes. I sognene er der to kirker og to kirkegårde, som skal vedligeholdes. Der er en betjening bestående af graver, gravermedhjælp, organist og kirkesanger, som skal aflønnes.
I takt med at flere og flere vælger et urnegravsted frem for en kistebegravelse falder indtægterne på kirkegården. Gravstedsindehavere bidrager med deres betaling til vedligeholdelse af deres gravsted og dermed kirkegården. Udgifter til vedligehold af alle øvrige arealer, det være sig, tomme gravsteder, fredede gravsteder, græsplæner, hække, træer, buske og gange ved Alstrup og Saltum kirker påhviler menighedsrådet.
Menighedsrådet har besluttet, at kirkerne kun kalkes hvert andet år på skift. Det er ikke optimalt, men det er hvad pengene rækker til.
Der er mange aktiviteter i og omkring kirkerne, der er skalopgaver, det er præstens opgaver, hvor menighedsrådet stiller betjening til rådighed. Disse er gudstjenester og kirkelige handlinger: begravelser, bisættelser, vielser, velsignelser, lørdagsdåb, samtaler og konfirmandundervisning. Udover disse er der kanopgaver, det er babysalmesang, kirkemusikalsklegestue, minikonfirmandundervisning, børne og voksenkor, sangaftner, koncerter, kirke for krudtugler, spaghettigudstjenester, jule og påskegudstjenester for småbørn og skolebørn, samarbejde med spejderne, samarbejde med skolen, påskevandring, pinsefriluftsgudstjeneste, kirkesommerskole, strikkecafé til fordel for kirkens korshær, folkekirkens familiestøtte, kirkeblad, hjemmeside og som noget nyt indsamling til folkekirkens nødhjælp, det var sikker ikke det hele, men en god del af vores aktiviteter. Nogle af aktiviteterne foregår i samarbejde med sognene omkring os og provstiet.

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand