Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Mariæ bebudelses dag

Dato: 2023-03-26 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Mariæ bebudelses dag

Dato: 2023-03-26 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: "Masker med mening"

Dato: 2023-03-27 14:00:00

Beskrivelse: "Masker med mening" en strikkecafé, der en gang om måneden samles i sognegården og strikker - der bliver strikket meget!! Allermest varme sager til hjemløse, som har kontakt til Kirkens Korshær. For yderlig information kontakt Elin Gjerløv tlf. 28181753

Der har været lavere temperaturer i kirker og sognegård i Saltum og Alstrup sogne sidste år pga. prisstigningerne på energi. I 2022 brugt vi 210.000 kr. mere på energi end året før. Det er ca. 2/3 mere end vi plejer at bruge. Ligningen i Jammerbugt provsti var i 2022 større end forventet. Provsten satte 1.000.000 kr. af i en pulje til at hjælpe sognene med at dække dele af deres ekstra energiregninger. Vi fik halvdelen af ekstraudgiften dækket fra puljen.
Menighedsrådet har ansøgt om at få omsat dele af kvadermurene i Saltum kirke med henblik på at få istandsat kalkmalerierne og kalket kirken indvendig. Det er en bekostelig affære, alene omsætningen af dele af kvadermuren er budgetteret til at koste 1.8 mil. kr. vi har endnu ikke en pris på istandsættelse af kalkmalerierne og den indvendige kalkning.
Licitationen over digeomsætningen er afsluttet og vinderen blev Willy Jørgensen og søn ApS med en pris på 526.250 kr. eksklusive moms. Projektet ligger til godkendelse hos provstiet og vi håber at komme i gang i 2023

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand