Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag: 9. s. e. trin.

Dato: 2021-08-01 10:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Birgit Lundholm

Kirkedag: 10. s. e. trin.

Dato: 2021-08-08 09:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Indre Mission

Dato: 2021-08-10 19:30:00

Beskrivelse: Indre Mission, Poul Holm Ålborg taler

Fra Menighedsrådet

Middelalderfigurerne i Saltum kirkes altertavle og de fem nødhjælpere på nordmuren er nu færdig restaureret. Figurerne er blevet afrenset og resterne af malingen fra 1400-tallet er blevet sikret. Kassen som figurerne står i, træværket på alterbordet og alterskranken er blevet malet i nuancer af de tre gennemgående farver i Saltum kirkes kalkmalerier, rød, gul, grøn og guld samt den grå farve i skiffergulvet. Konservator Kurt Nedergaard har forestået arbejdet. Knæfaldet er blevet ombetrukket af møbelpolstrer Dorte Grønbech. Det gamle læderbetræk er erstattet at et uldent stof i en nuance der binder farven i det går skiffer gulv sammen med den røde nuance i alterskranken. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Augustinusfonden, som har bidraget med 500.000 kr., ”Vind i Østrup”, som har bidraget med 50.000 kr. til altertavlen og 20.000 kr. til knæfaldet, en arv på 100.000 kr. og indsamlinger fra private på 94.205 kr.
Den midlertidige altertavle, som 6. klasse på Saltum skole fremstillede i sommeren 2019, og som har været til glæde for enhver besøgende i Saltum kirke siden, den er nu hængt op i sognegården, hvor den fortsat kan beundres.

Menighedsrådet holdt møde i marts, hvor regnskabet blev godkendt. Mødet var delt i to for at leve op til Corona restriktionerne. Når dette læses, håber jeg alt er lidt mere normaliseret, at gudstjenesterne er tilbage ved normalen, med bl.a. salmesang og at der er kommet gang i menighedsrådsarbejdet med mødeaktivitet.

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand