Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Septuagesima

Dato: 2023-02-05 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag: Seksagesima

Dato: 2023-02-12 09:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbokoret øver

Dato: 2023-02-06 19:00:00

Beskrivelse:

Menighedsrådet har efter ansøgning til Ålborg stift via provstiet, fået tilladelse til at nedsætte gudstjenestefrekvensen til en månedlig gudstjeneste i Alstrup kirke. Den månedlige gudstjeneste vil falde på den 2. søndag i måneden kl. 10.30, undtaget dog Påskedag og Pinsedag, hvor gudstjenesten vil finde sted kl. 9.30 og juleaften hvor gudstjenesten vil finde sted kl. 13.30. Menighedsrådet synes det giver god mening med en månedlig gudstjeneste i det lille sogn med ca. 60 folkekirkemedlemmer. Ændringen finder sted fra foråret 2023.

Ved Saltum kirke er en restaurering af det sydlige dige på vej. Det bliver landskabsarkitekt Hanne Egebjerg, der kommer til at stå for projektet. Udgifterne til restaureringen afholdes af en pulje i provstiet. Puljen blev afsat i 2016 i forbindelse med en gennemgang af provstiets diger, hvor Saltum sammen med enkelte andre kirker fik udtaget deres dige til restaurering.

På kirkegården i Saltum vil man I det nye år fortsat kunne møde Louise og Karin, der passer kirkegården og kirketjenesten. Louise og Karin har her i efteråret flittigt udplantet stauder, som de har modtaget fra private. Alle de mange blomster vil helt sikkert få kirkegården til at fremstår endnu smukkere. Der vil fortsat være ekstern hjælp på kirkegården i Alstrup og Saltum. Menighedsrådet udliciterer dele af arbejdet ved kirkegårdene, da vi på den måde undgår udgifter til indkøb og vedligehold af en del dyrt maskineri, brændstof, arbejdstøj og værnemidler.

Kirketjenesten i Alstrup varetages som altid af Louise og Karin

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand