Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Gitte Benzet Kibsgaard-Vester

Kirkedag: 8. s. e. trin.

Dato: 2024-07-21 14:00:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: N N

Kirkedag: 9. s. e. trin.

Dato: 2024-07-28 10:30:00

Beskrivelse: AFLYST pga. præstesituationen

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbokoret øver

Dato: 2024-07-22 19:00:00

Beskrivelse:

Så er arbejdet med at omsætte diget syd for Saltum kirke i gang, arbejdet forventes færdigt omkring 1. juni. Lapidariet i Alstrup er opdateret, det var godt at få ryddet op i det. Husk der skal vælges nyt menighedsråd i år, orienteringsmøde finder sted den 14. maj kl. 19 i sognegården. Valgforsamlingen for begge sogne finder sted tirsdag den 17. september kl. 19 i sognegården. Tænk over om du har lyst til at være en del af det spændende arbejde i menighedsrådet.

Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand