Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Pinsedag

Dato: 2023-05-28 10:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Trinitatis søndag

Dato: 2023-06-04 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Børnekor

Dato: 2023-05-30 15:15:00

Beskrivelse: Saltum Kirkes Børnekor er for alle sangglade børn fra 3.klasse og opefter. Koret medvirker ved de fleste højtider og familiegudstjenester. Der øves tirsdag kl.15.15-16.45 i sognegården. Hvad laver koret: - stemmedannelse - opøver et grundlæggende kendskab til rytme- og nodelære - synger et alsidigt repertoire, nyt, gammelt, gospel og rytmisk musik - opbygger et kendskab til de salmer og liturgi, der forekommer i gudstjenesten - medvirker ved gudstjenester og koncerter ca. otte gange årligt - lægger stor vægt på det sociale Koret optager løbende nye medlemmer. Kom og vær med til nogle dejlige sangoplevelser! Koret undervises af organist Lisbeth Nymark Sørensen. Tilmelding på tlf.: 22735165 eller mail: lisbeth-nymark@live.dk

Der har været lavere temperaturer i kirker og sognegård i Saltum og Alstrup sogne sidste år pga. prisstigningerne på energi. I 2022 brugt vi 210.000 kr. mere på energi end året før. Det er ca. 2/3 mere end vi plejer at bruge. Ligningen i Jammerbugt provsti var i 2022 større end forventet. Provsten satte 1.000.000 kr. af i en pulje til at hjælpe sognene med at dække dele af deres ekstra energiregninger. Vi fik halvdelen af ekstraudgiften dækket fra puljen.
Menighedsrådet har ansøgt om at få omsat dele af kvadermurene i Saltum kirke med henblik på at få istandsat kalkmalerierne og kalket kirken indvendig. Det er en bekostelig affære, alene omsætningen af dele af kvadermuren er budgetteret til at koste 1.8 mil. kr. vi har endnu ikke en pris på istandsættelse af kalkmalerierne og den indvendige kalkning.
Licitationen over digeomsætningen er afsluttet og vinderen blev Willy Jørgensen og søn ApS med en pris på 526.250 kr. eksklusive moms. Projektet ligger til godkendelse hos provstiet og vi håber at komme i gang i 2023

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand