Topbanner

 

Takster 2021

Renholdelse og vedligeholdelse på traditionelle gravsteder

(årlig faktura)

Urnegravsted               617,97

1 gravplads                  866,24

2 gravpladser             1279,12

3 gravpladser             1488,28

4 gravpladser             1692,02

5 gravpladser             1895,76

Legat aftale på renholdelse og vedligehold af traditionelle gravsteder i hele fredningsperioden

(i prisen er inkluderet opretning af gravsted, opfyldning med ral, udskiftning af udgået buske mm.)

Urnegravsted             6463,20

1 gravplads             22.735,75

2 gravpladser          32.713,25

3 gravpladser          38.105,25

4 gravpladser          44.391,50

5 gravpladser          49.755,50

vedligeholdelse og renholdelse af græs/park gravsteder (obligatorisk)

( skal ganges med fredningsperioden, da græsklipning skal udføreres af kirkegården)

Urnegravsted               646,32

1 gravplads                  909,43

2 gravpladser             1342,53

3 gravpladser             1561,15

4 gravpladser             1775,69

5 gravpladser             1990,23

Renholdelse og vedligeholdelse af fælles grav ” De ukendte”

(obligatorisk)

Urneplads                  3697,20

Kisteplads               13.579,25

Grandækning

(kan både laves som årlig faktura og legat aftale)

Urnegravsted               494,38

1 gravplads                  693,00

2 gravpladser             1023,30

3 gravpladser             1190,63

4 gravpladser             1353,62

5 gravpladser              1516,61

Personalet på kirkegården kan hjælpe med forskellige opgaver: sammenfaldne gravsteder, oprykning af buske mm.

Timepris: kr. 412,89

Der kan købes ral og planter på kirkegården, bestilles buketter, blomster, dekorationer og julekranse