Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag: 9. s. e. trin.

Dato: 2021-08-01 10:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Birgit Lundholm

Kirkedag: 10. s. e. trin.

Dato: 2021-08-08 09:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Indre Mission

Dato: 2021-08-10 19:30:00

Beskrivelse: Indre Mission, Poul Holm Ålborg taler

I vores adventskalender sidste år, der blandt andet blev vist på hjemmesider og Saltum-infotavle på Facebook, handlede et af afsnittene om, at Saltum Kirke er viet til Sankt Nicolaus og dermed havde en forbindelse til julemanden. Men Saltum Kirke har også været viet til Johannes Døberen og trækker dermed også tråde til vores Sankt Hans (Johannes) tradition. Sidste år, da jeg skulle fejre Sankt Hans i Mali, spurgte chefen om jeg ville holde en båltale, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Der var flere der spurgte, hvordan jeg havde det med sådan en ”hedensk tradition”. Dertil kunne jeg bare svare med spørgsmålet, ”hvor tror I egentlig navnet SANKT HANS kommer fra?” - det er såmænd Johannes Døberen. Johannes Døberen har egentlig haft flere helgendage, men den, vi kender bedst, er d. 24. juni, på den dag blev han født, idet Lukas skriver, at Elisabeth, Johannes´ mor var i 6. måned, da Jesus blev undfanget, og Jesus blev som bekendt født d. 24. december – ifølge traditionen i hvert fald. Johannes Døber beskrives som en forbereder for Jesus. Han pegede frem mod den tid, hvor Jesus ville komme. Johannes og Jesus udgør på den måde to poler i årets gang. Johannes var en forbereder, hvis betydning langsomt tog af. Johannes´ dag falder derfor netop, når solen vender og lyset begynder at aftage. Årets anden pol er Jesus´ fødsel ved vintersolhverv, når lyset begynder at vende tilbage. 

Johannes Døberens dag blev fastholdt efter reformationen, men senere fjernet ved helligdagsreformen 1770. Men folk blev ved med at fejre midsommeren med bål og sang, og det kirkelige og folkelige er i dag smeltet helt sammen.

I Danmark har vi nogle gamle ritualer med os i bagagen på denne dag, som strækker sig langt længere tilbage end kristendommen, det med at tænde bålene på højene for at fejre solhvervet strækker sig langt længere tilbage end Odin og Thor for den sags skyld – så måske er Sankt Hans noget af det ældste ritual, vi overhovedet har i Danmark. Sankt Hans varsler, at lyset vender, og at det nu går mod mørkere tider. Sankt Hans betegner dermed overgangen til noget nyt. Ved sådanne overgange fra et til noget andet troede man i gamle dage, at der var særlig frit spil for overnaturlige kræfter, både onde og gode. Man måtte derfor holde sig vågen hele natten for at passe på.

Vi har samlet os omkring det her bål bogstavelig talt i tusindvis af år, for at stå sammen om at holde det onde væk. Og fællesskabets betydning kan næsten ikke understreges nok, måske især i en tid. hvor man dyrker individualismen. Sankt Hans er et fællesskab på tværs af historie og tid og på tværs af samtid. Forstået på den måde at det budskab Sankt Hans har, er vi fælles med alle dem, der har tændt bål før os, og det er et fællesskab vi har samtidig med alle dem, der tænder bål i dag.

God sommer til alle.  Kristian Schjoldager