Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Trinitatis søndag

Dato: 2018-05-27 10:30:00

Beskrivelse: Afskedsreception efter gudstjenesten for kirkesanger, ved Saltum og Alstrup kirker gennem 50 år, Niels Møller.

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 1. s. e. trin.

Dato: 2018-06-03 09:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Saltum Sogn

Dato: 2018-05-28 10:00:00

Beskrivelse: Kirkebladet udkommer

 

Vi vil fred her til lands …!

Når vi kommer frem til den 24 juni, så er vi mange, der fejre denne dag. Vi kender den alle Sankt Hans aften, hvor aftenen gerne må være ekstra lun og vindstille. Hvor vi samles omkring bålet og synger og bare nyder sommeren, men netop derfor har dagen også en vigtig betydning. et budskab, som er ligeså vedkommende for os, som det var for vore fjerne forfædre. Sankt Hans handler om fællesskab – det kan næsten ikke understreges nok, i en tid hvor man dyrker individualismen mere end nogen side, midt i dette kan Sankt Hans aften næsten virke som en oase med et klart og tydeligt formål.

Det er netop fællesskabet, der har gjort at danskerne helt siden oldtiden, har samlet sig på højdepunkter i landskabet og tændt glædesblus, for at fejre lyset og de lange dage. Det var ikke bare hver enkelt by der samlede sig i fællesskab, men man tændte bål, således at nabobyen helst også kunne se det, og således at man også kunne se deres bål, for denne fest var man fælles med de andre bysamfund om. Og som tiden er gået er en gamle hedenske solhvervsfest og den kristne festdag gået op i en højere enhed i en traditionsrig folkefest, hvor vi kan brænde vor tids hekse og trolde, som vi også fra livet med glædesblus vil holde. Det kunne være depressioner, ulykke, sygdom, stress men også mismod og ligegyldighed, ondskaben har mange ansigter. Lige denne kristne festdag kom til at få en særlig betydning for kirken i Saltum, for den hellige Hans, der bliver fejret den dag, er Johannes Døberen, som er den ene af de to helgener, Saltum Kirke er indviet til. Johannes Døberen er interessant, når det handler om fællesskab, for også Johannes samlede mennesker omkring sig til et fællesskab omkring det, han stod for og troede på, det er også det dåben bevidner i kirken – et fællesskab omkring Gud, omkring det vi står for og tror på, og ikke mindst, omkring hinanden. Lad os derfor i fællesskab brænde det onde og det der smerter på bålet og nyde den lyse aften (regn eller ikke regn), lad os holde Sankt Hans ved bålet og håbe på, at glædens ild må brænde i alle mennesker og for alle mennesker.

Schjoldager