Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Michael Berg

Kirkedag: Saltum Sogn

Dato: 2017-10-29 09:00:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Saltum Sogn

Dato: 2017-11-05 10:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Saltum Sogn

Dato: 2017-10-30 14:30:00

Beskrivelse:

Forsiden af efterårets kirkeblad er prydet med et billede af en mejetærsker, der høster lige foran vores kirke, man kan næsten høre den hvæse og brumme, medens skæret så bredt som en motorvej fordøjer kornmarkerne i sig. Ingen tvivl om at naturens store gavesæson ligger foran os, og det vil den gøre i en rum tid endnu, indtil alt lige fra kornet og æblerne og til kartoflerne er i hus, men lige netop det her billede med kirken og høsten fik mig til at tænke på den ene af de små bønner, som Fadervor er sammensat af. ”Giv os i dag vort daglige brød”. Sådan er der blevet bedt i kirken og i hjemmene rundt omkring i århundreder, og nu tøffer mejetærskeren så rundt og gør bøn til virkelighed, det er som om, lige den bøn er særlig aktuel lige nu, men så alligevel er der mere end brød og korn i smal forstand at takke for til høst.

I ”Luthers katekismus”, skriver Luther selv i sin forklaring til bønnen om ”brødet”. ”Hvad forstås ved ”det daglige brød”? Han svarer: ”Alt, hvad der hører til livets ophold, så som mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, mark, kvæg, penge, gods, god ægtefælle, gode børn, godt tyende, god og trofast øvrighed, god styrelse i landet, godt vejr, fred, sundhed, gode sæder, ære, gode venner, trofaste naboer og deslige.”

Der er en grund til, at vi om kort tid fejrer Luthers reformation (31. oktober er det 500 år siden Luther fremsatte sine 95 teser), for hvor ligger der meget værdifuldt tankegods i selv små sætninger fra Luthers hånd. Med dette citat tydeliggør Luther, at høst og dagligt brød er mere end den mad, vi i dag uretfærdigt nok bare regner for en selvfølge. Der ligger meget mere i Fadervors lille bøn, også en opfordring til eftertanke: Husker vi taknemmelighed for høst til og i livets ophold? Ikke kun for den selvfølgelighed, der er for os i at gå ned i Spar og hente de dagligvare, som vi har brug for, men også i den tryghed, som vi lever med i hverdagen, fred, stabilitet, samfund. Selv om en god høst også kræver arbejde af landmanden, så kræver selve væksten ikke arbejde. Sådan også med livet. I taknemmelighed må vi lade os vokse ikke kun i højde og drøjde, men også med de livsopgaver og udfordringer, der møder os. Husker vi taknemmeligheden for alle de mennesker, vi mødte, og som har givet grøde i vores liv. Og straks melder spørgsmålet sig så også for os: Er der rigdom at høste for andre i vores liv?

Derfor er høstgudstjenesten en gudstjeneste for alle, uanset om man har høstet med en mejetærsker på sin mark, om man har høstet glæde i sit hjerte, eller fordi man kan se, at børn, børnebørn og oldebørn trives.
Høstgudstjeneste er for ALLE, der ønsker at takke for udkomme af den ene eller den anden art.

Vel mødt den 24. september i begge vore kirker.

Schjoldager