Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Birgit Morsing Madsen

Kirkedag: 17. s. e. trin.

Dato: 2023-10-01 09:15:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag:

Dato: 2023-10-05 16:30:00

Beskrivelse: Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegården. Af hensyn til maden tilmelding, senest den 2. oktober, til Inger på tlf. nr. 30 70 50, det er gratis at deltage

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Kirkemusikalsk legestue

Dato: 2023-09-26 08:30:00

Beskrivelse: Kom og vær med til kirkemusikalsk legestue. Kirkemusikalsk legestue er et tilbud rettet mod børn i førskolealderen, enten ifølge med forældre, dagplejere eller vuggestue. Vi starter i sognegården med lidt at spise og drikke, derefter går vi i kirken og synger og leger til musikken. For yderlig info kontakt organist Lisbeth Nymark på tlf. 22735165

”Nu står der skum fra bølgetop”

Der er ikke mange efterårssalmer i vores salmebog, men en af dem er af nyere dato, det er Lars Busk Sørensens salme ”Nu står der skum fra bølgetop”, den har en fængende melodi, som gør at jeg altid kommer til at nynne den i hele oktober – men også teksten er flot og udtryksfuld på sin helt egen måde. Årstidssalmer og natursalmer vil let komme til at tale mest om Gud som skaberen, men naturen er ikke bare storslået og underfuld. Naturen er også grusom og ubønhørlig. Ser man kun på naturen, kan man lige så godt ende med at tro, at Gud er en grusom herre, der leger med sine skabninger uden medfølelse.
Det er her Lars Busk Sørensens salme adskiller sig, ”Nu står der skum fra bølgetop” beskriver både de velsignede og de grusomme træk ved naturens gang og sætter det hele i forbindelse med troen på Jesu liv og forkyndelse, det kristne håb og Guds grundlæggende Kærlighed.
"Her mellem modenhed og død" - de ord indeholder naturens tvetydighed. De modne æbler, der "falder i oktobermørke haver" er udtryk for livskraft og livsudfoldelse, og samtidig er de et tegn på døden og efteråret – ja vinters gru sammen med blæsten der river og flår i det, som Gud en sommer skabte.
Derfor kommer salmen til at handle om, hvor et menneske så skal hente håbet og modet fra i en verden, hvor der altid venter en "vinters gru" efter ethvert efterår. Salmen giver det svar, at det eneste, der kan holde stand over for død og meningsløshed, er Guds Kærlighed. Mennesket er afmægtigt over for vort eget liv – for vi skal miste det, men i Kristus har vi lært en kærlighed at kende, som selv døden ikke kunne tage livet af. Når alt det, Gud gav os, er truet af undergang, så "kan alene kærlighed / forhindre, at vi synker ned” – fortabte. Salmen fortsætter med at skildre, hvordan kun kærligheden kan nedbryde den frøskal, vi gemmer os bagved. Så hvis ”alt i os er kærlighed”, og skallen omkring frøet fjernes så mister døden sin magt ”den nat, da kulden kommer” – hvis jeg skal indvende noget, så er det netop den sidste linje, som jeg gerne ville have formuleret om, jeg tænker hver gang vi synger salmen, at jeg hellere ville hellere synge ”Den nat da døden kommer”, for det er netop håbet at kærligheden fjerner kulden og magten fra døden. Salmen har nr. 731 i salmebogen

Schjoldager