Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Pinsedag

Dato: 2023-05-28 10:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Trinitatis søndag

Dato: 2023-06-04 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Børnekor

Dato: 2023-05-30 15:15:00

Beskrivelse: Saltum Kirkes Børnekor er for alle sangglade børn fra 3.klasse og opefter. Koret medvirker ved de fleste højtider og familiegudstjenester. Der øves tirsdag kl.15.15-16.45 i sognegården. Hvad laver koret: - stemmedannelse - opøver et grundlæggende kendskab til rytme- og nodelære - synger et alsidigt repertoire, nyt, gammelt, gospel og rytmisk musik - opbygger et kendskab til de salmer og liturgi, der forekommer i gudstjenesten - medvirker ved gudstjenester og koncerter ca. otte gange årligt - lægger stor vægt på det sociale Koret optager løbende nye medlemmer. Kom og vær med til nogle dejlige sangoplevelser! Koret undervises af organist Lisbeth Nymark Sørensen. Tilmelding på tlf.: 22735165 eller mail: lisbeth-nymark@live.dk

Da dette års minikonfirmander var med på holdet sidste år har der i år været et tilbud om Krea- kirke, et gratis tilbud til elever fra 2. til og med 5. klassetrin på Saltum Skole. Krea- kirken afsluttede forløbet ved fastelavnsgudstjenesten den 19. februar i Saltum kirke

Fastelavnsgudstjeneste i Saltum Kirke

En stor tak til alle, der deltog i Fastelavnsgudstjenesten søndag den 19. februar kl. 10.30 i Saltum Kirke. Kirkerummet var festligt pyntet op af børn fra Saltum Skole, der afsluttede forløbet “Krea-kirke” ved gudstjenesten. Børnene havde sørget for at dekorere kirkebænkene med fastelavnsris, symboler i perler med tro, håb og kærlighed, fisk og kors i lysekronerne samt farverige lys-krukker der pyntede på prædikestolen.
Kirkens børnekor indledte gudstjenesten med et præludium, og derefter læste børnene fra Krea-kirke en indgangsbøn. Under gudstjenesten blev der sunget fastelavnssange- og salmer, og børnene fra Krea-kirke lavede også et musikalsk indslag. Sognepræst Kristian Gram Schjoldager
Kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Thorup Nordtorp var udklædt som Pippi Langstrømpe. Hr. Nielsen var også med samt Pippis hest. Hesten havde desværre mistet sine petter, men heldigvis sørgede alle børn i kirken for at finde “de forsvundne pletter”, der var gemt i kirkerummet.
Efter gudstjenesten gav børnene nogle ordentlige slag til fastelavnstønderne. Tak til Søfolket Saltum for opsætning af stativ til fastelavnstønderne. Den ene af tønderne var malet af børn fra børnehaven i Saltum, mens den anden var blevet malet af Krea-kirke holdet. Da tønderne faldt til jorden, blev der kåret kattekonger- og dronninger, samt uddelt slikposer.
Herefter var der fernisering i kirken, hvor børnene fra Krea-kirke og deres familier nød et glas børnechampagne, imens de kiggede på de fine kreative projekter, der var udstillet i kirkerummet.
Formiddagen blev sluttet af med at nyde Inger Ibsens lækre hjemmelavede fastelavnsboller i sognegården.

Kathrine Thorup Nordtorp