Topbanner

Kommende



Næste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 9. s. e. trin.

Dato: 2022-08-14 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 9. s. e. trin.

Dato: 2022-08-14 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Kirkemusikalsk legestue

Dato: 2022-08-16 09:00:00

Beskrivelse: Kirkemusikalsk legestue er et tilbud rettet mod børn i førskolealderen, enten ifølge med forældre, dagplejere eller vuggestue. Vi begynder med sang i kirken, herefter kaffe med brød.

 

I Saltum Kirke blev der fejret både Fastelavn og Minikonfirmation. Minikonfirmanderne havde udstilling af deres lys og fantasidyr i kirken. Under gudstjenesten fyldte de kirkerummet med fastelavnssange med flot musikledsagelse af organist Lisbeth Nymark Sørensen, de bad Fadervor med fagter og bad ind- og udgangsbøn.

Sognepræst Kristian Gram Schjoldager uddelte diplomer til minikonfirmanderne for deres deltagelse i undervisningen, og for at være rigtig gode til at lege og have det sjovt i kirkerummet sammen med deres med-minikonfirmander.

Vi sluttede af med et BRAG af en tøndeslagning, hvor vi fik kåret årets kattekonger- og dronninger.

En stor tak for den frivillige indsats til Inger for at bage og servere de lækreste fastelavnsboller og for, hver tirsdag eftermiddag at forberede både boller og saftevand til minikonfirmanderne!

Tusind tak til minikonfirmanderne for at være så nysgerrige på at høre Bibelfortællinger, være kreative og bruge deres fantasi. Også mange tak til forældrene for lån af jeres søde børn igennem de sidste mange torsdagseftermiddage.