Topbanner

Kommende

Gudstjenester

 

Der mangler nu kun belægning og bænke på nord siden af kirken, så er projekt renovering af nordsiden tilendebragt. Vi får mange positive tilkendegivelser på det vi har lavet, det er dejligt. Vi er begyndt udskiftning af hækkene på den del af kirkegården, der ligger nord for graverhuset. De gamle hække udskiftes med taks.

I den plan, der ligger for renovering af Saltum kirkegård, indgår en skovkirkegård i den vestligste del af kirkegården.

Fremtidens gravsted?

I stedet for at plante en skov på kirkegården er der mulighed for nedsættelse af urner hvorpå der er placeret et træ. På den måde vil træerne tilsammen ad åre danne en skov. En smuk tanke at genopstå som et træ. For yderlig oplysning kontakt graver Louise Larsen, eller se f.eks capsulamundi.it

For dyrelivet og personalets sikkerhed beder vi om at der ikke anvendes vaser af GLAS nogen steder på kirkegården. Af hensyn til græsset på nordsiden af kirken beder vi om at man benytter de nedgravede vaser i perioden fra påske til 1. november. Sæt venligst redskaber og vandkander tilbage hvor de blev taget.

Man er altid velkommen til at komme med løg og stauder, vi tager imod med glæde.

De bedste hilsner graver Louise Larsen