Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Arne Mumgård

Kirkedag: 16. s. e. trin.

Dato: 2020-09-27 10:30:00

Beskrivelse: Koret medvirker, kaffe efter gudstjenesten

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Arne Mumgård

Kirkedag: 16. s. e. trin.

Dato: 2020-09-27 19:30:00

Beskrivelse: Koret medvirker, æbleskiver og kaffe/saft i sognegården efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Baby salmesang

Dato: 2020-09-28 10:15:00

Beskrivelse: Hvetbo pastoraterne tilbyder babysalmesang for babyer i alderen 2-10 måneder med en forælder eller anden omsorgsperson. Det foregår mandag formiddag fra kl. 10.15 til 11.45. Vi begynder med sang i kirken, herefter kaffe med brød. Tilmelding sker via www.jetsmark-kirke.dk (tilmelding babysalmesang), og du kan få mere info ved at kontakte Karen M.V. Olesen på kmvo@km.dk eller 61222954.

 

Menighedsrådsvalg 2020

Ved valgforsamlingen i Saltum og Alstrup sogne den 15. september 2020 blev der valgt følgende medlemmer til det fælles menighedsråd Dorte Gregersen, Inger Ibsen, Elin Gjerløv, Line Mousten, Henrik Munkholt og Harald Kirkbak alle fra Saltum sogn og Niels Chr. Andersen og Allan Jensen begge fra Alstrup sogn. Som stedfortræder valgtes i Saltum Annemette Michelsen og Anette Marie Gade og i Alstrup Elsebeth Mortensen og Sonja Andersen.

Der er mulighed for at udløse et afstemningsvalg. En kandidatliste skal i givet fald indgives senest den 13. oktober 2020.
Der skal vælges 6 medlemmer fra Saltum sogn og 2 medlemmer fra Alstrup sogn.
En eventuel liste fra Saltum sogn skal underskrives af 6 stillere og en liste fra Alstrup sogn af 2 stillere.
Menighedsrådet vælges for en periode af 4 år.
Eventuelle kandidatlister kan afleveres til Harald Kirkbak, Solvejen 39, 9493 Saltum, mobil 21944834, eller til Henrik Munkholt, Torpet 2, 9493 Saltum, mobil 23954746. Begge træffes bedst mellem kl. 17 og 18.
Kandidatlister skal udarbejdes på en godkendt formular, der kan hentes på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk

Valgbestyrelsen

 

KIRKEN I CORONATIDEN

I Saltum og Alstrup kirker er der opsat håndsprit ved indgangen og sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det betyder også, at man skal blive hjemme, hvis man har symptomer.  Ved nadver, skal vi ligeledes overholde afstands- og hygiejneregler, hvorfor præsten vil informere nærmere om forholdsreglerne fra prædikestolen. I Saltum kirke er der plads 50 kirkegængere, når der skal være plads til altergang og 60 ved f. eks. begravelse og andre kirkelige handlinger, hvor der ikke er altergang. I Alstrup kirke er der plads til 16 kirkegængere

 

Velkommen til Saltum og Alstrup kirker

Saltum kirke er åben hver dag fra 8-15.30 

Saltum kirke

Alstrup kirke

  6. klasse fra Saltum udeskole har lavet en fantastisk flot altertavle til Saltum kirke

Den midlertidige altertavle, som 6. kl. har lavet til Saltum kirke, forventes hængt op i sognegården når figurerne til altertavlen vender tilbage fra konservatoren i løbet af sommeren.

Projekt "Nyt orgel til Saltum kirke"

Arbejdet med at søge fondsmidler til det nye orgel ved Saltum kirke er iværksat og Augustinusfonden har bevilget 1 mil. kr. til projektet. Aalborg stift og Jammerbugt provsti bakker op om projektet og har givet tilsagn om 1.5 mil. kr. i lån af stiftsmidlerne, dog højest 25% af anskaffelsessummen. Den samlede pris for orglet er 4.9 mil. kr. så vi fortsætter arbejdet med at søge fondsmidler. Alle bidrag uanset størrelse er velkomne og kan overføres via Mobile Pay nr. 24485 eller til konto 9070 1590020725 mærket orgel.

 

facebook

 

paulusmobil