Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 20. s. e. trin.

Dato: 2020-10-25 10:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Alle helgens dag

Dato: 2020-11-01 09:30:00

Beskrivelse: Navnene på de døde siden sidste Alle helgen læses op og der tændes et lys for hver enkelt afdød. Der vil være en buket klar efter gudstjenesten, som de pårørende kan lægge på de nye grave.

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Sangaften med kirkens band

Dato: 2020-10-21 19:30:00

Beskrivelse: Kom og vær med til at få en masse "sangvitaminer" gennem fællessang, som vi jo alle har dyrket "sammen hver for sig" i coronatiden. En aften hvor alle har indflydelse på, hvad der skal synges i godt selskab med kirkens band.

 

Stort tillykke til årets konfirmander, hendes fotograferet af fotograf Jette Therkildsen, Pandrup

 

Menighedsrådsvalg 

Ved udløb af fristen for at aflevere kandidatlister, der kunne have
udløst et menighedsrådsvalg, kan det herved meddeles, at der ikke er
indleveret nogen. Resultatet fra valgforsamlingen, der blev holdt den
15. september, stå derfor ved magt. Det betyder, at der til det fælles
menighedsråd for Saltum og Alstrup er valgt de følgende medlemmer
 
Dorte Gregersen
Inger Ibsen
Elin Gjerløv
Line Mousten
Henrik Munkholt og
Harald Kirkbak alle fra Saltum sogn og
Niels Chr Andersen og
Allan Jensen begge fra Alstrup sogn
 
Som stedfortrædere er der fra Saltum sogn valgt
 
Annemette Michelsen og
Anette Marie Gade
 
Som stedfortrædere er der fra Alstrup sogn valgt
 
Elsebeth Mortensen og
Sonja Andersen
 
Til lykke med valget.
 

Valgbestyrelsen

 

KIRKEN I CORONATIDEN

I Saltum og Alstrup kirker er der opsat håndsprit ved indgangen og sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det betyder også, at man skal blive hjemme, hvis man har gjort. Ved nadver, skal vi ligeledes overholde afstands- og hygiejneregler, hvorfor præsten vil informere nærmere om forholdsreglerne fra prædikestolen. I Saltum kirke er der plads 50 kirkegængere, når der skal være plads til ændring og 60 ved f. eks. begravelse og andre kirkelige handlinger, hvor der ikke er altergang. I Alstrup kirke er der plads til 16 kirkegængere

 

Velkommen til Saltum og Alstrup kirker

Saltum kirke er åben hver dag fra 8-15.30 

Saltum kirke

Alstrup kirke

  6. klasse fra Saltum udeskole har lavet og fantastisk flot altertavle til Saltum kirke

Den midlertidige altertavle, som 6. kl. har lavet til Saltum kirke, forventes hængt på i sognegården når figurerne til altertavlen vender tilbage fra konservatoren i løbet af sommeren.

Projekt "Nyt orgel til Saltum kirke"

Arbejdet med at søge fondsmidler til det nye orgel ved Saltum kirke er iværksat og Augustinusfonden har bevilget 1 mil. kr. til projektet. Aalborg stift og Jammerbugt proviant bager på om projektet og har givet tilsagn om 1,5 mil. kr. i lån af stiftsmidlerne, dog højest 25% af anskaffelsessummen. Den samlede pris for orglet er 4,9 mil. kr. så vi fortsætter arbejdet med at søge fondsmidler. Alle bidrag uanset størrelse er velkomne og kan overføres via Mobile Pay nr. 24485 eller til konto 9070 1590020725 mærket orgel.

 

Facebook

 

paulusmobil