Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Birgit Morsing Madsen

Kirkedag: 17. s. e. trin.

Dato: 2023-10-01 09:15:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kathrine Staghøj Liisbjerg

Kirkedag:

Dato: 2023-10-05 16:30:00

Beskrivelse: Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognegården. Af hensyn til maden tilmelding, senest den 2. oktober, til Inger på tlf. nr. 30 70 50, det er gratis at deltage

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Kirkemusikalsk legestue

Dato: 2023-09-26 08:30:00

Beskrivelse: Kom og vær med til kirkemusikalsk legestue. Kirkemusikalsk legestue er et tilbud rettet mod børn i førskolealderen, enten ifølge med forældre, dagplejere eller vuggestue. Vi starter i sognegården med lidt at spise og drikke, derefter går vi i kirken og synger og leger til musikken. For yderlig info kontakt organist Lisbeth Nymark på tlf. 22735165

Den tidligere omtalte omsætning af det sydlige dige ved Saltum kirke er godkendt og forventes påbegyndt i efteråret 2023, hvis vejret tillader. Menighedsrådet har ansøgt om midler, fra en pulje i provstiet til synsudsatte arbejder, til restaurering af fontehimmel over døbefonden i Saltum kirke. Pengene, 150.000 kr. er bevilliget og sagen er behandlet af folkekirkens konsulenter og
Nationalmuseet. Stiftsøvrigheden har godkendt projektet. Det bliver konservator Kurt Nedergaard, der kommer til at forestå restaureringen.
Jeg har tidligere omtalt projekt omsætning af kvadermur med henblik på at få restaureret Saltum kirkes kalkmalerier og kalket kirken indvendig. Provstiet har fremsendt vores ansøgning til Stiftet
med anbefaling, projektet finansieres ved lån i stiftsmidlerne. Denne sag er også behandlet af folkekirkens konsulenter og Nationalmuseet. Stiftsøvrigheden har godkendt projektet. Næste skridt i denne sag er at provstiet godkender økonomien, derefter skal arbejdet udbydes i licitation.
I Hune kirke foregår, med forventet afslutning til advent, en indvendig restaurering. I denne periode bruges Saltum kirke til kirkelige handlinger, der ikke kan rummes i Rødhus kirke.

Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand