Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Anette Udmark

Kirkedag: 3. s. e. påske

Dato: 2018-04-22 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten.

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Bededag

Dato: 2018-04-27 10:30:00

Beskrivelse: Konfirmation

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Saltum Sogn

Dato: 2018-04-20 15:00:00

Beskrivelse:

Kirkebilen, som kan benyttes til tjenester i Saltum og Alstrup kirker samt arrangementer i sognegården, koster årligt menighedsrådet 40.000 kr. Hvis kørslen omlægges til flextrafik koster den samme kørsel 4000 kr. årligt. Menighedsrådet har besluttet at omlægge kirkebilen til flextrafik. Flextrafik bestilles på tlf. nr. 99 34 11 34, på nt.flextrafik.dk eller i app’en flextrafik. Prisen for at kører med flextaxa er 8 kr. pr. km. Dog mindst 30 kr. Når men kører med flextaxa skal man betale kontant ved turens begyndelse, pengene refunderes af menighedsrådet mod aflevering af kvittering for turen. Kvittering kan afleveres til kirketjeneren ved ankomst til kirken og til Inger ved ankomst til sognegården. Ordningen træder i kraft d. 1. marts 2018.

 

Istandsættelse af alterparti og knæfald

Som før omtalt har menighedsrådet planlagt en istandsættelse og farvesætning af alterparti og knæfald i Saltum kirke. Det samlede projekt koster 893.125 kr. Vi har som tidligere nævnt fået tilsagn om 500.000 kr. fra Augustinusfonden

I januar fik vi besked om at Vind i Østrup vil støtte med 50.000 kr. og med de 100.000 kr. vi har stående til projektet mangler vi stadig ca. 250.000 kr. Skulle nogen være interesseret i at støtte projektet økonomisk kan man indbetale på Saltum kirkes udsmykningskonto i sparekassen Vendsyssel reg. nr. 9070 konto nr. 159 44 24 979