Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Arne Mumgård

Kirkedag: Pinsedag

Dato: 2020-05-31 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Arne Mumgård

Kirkedag: Pinsedag

Dato: 2020-05-31 10:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Menighedsrådsmøde

Dato: 2020-05-28 15:15:00

Beskrivelse: Menighedsrådsmøde

Den midlertidige altertavle, som 6. kl. har lavet til Saltum kirke, forventes hængt op i sognegården når figurerne til altertavlen vender tilbage fra konservatoren i løbet af sommeren.

Arbejdet med at søge fondsmidler til det nye orgel ved Saltum kirke er iværksat og Augustinusfonden har bevilget 1 mil. kr. til projektet. Aalborg stift og Jammerbugt provsti bakker op om projektet og har givet tilsagn om 1.5 mil. kr. i lån af stiftsmidlerne, dog højest 25% af anskaffelsessummen. Den samlede pris for orglet er 4.9 mil. kr. så vi fortsætter arbejdet med at søge fondsmidler. Alle bidrag uanset størrelse er velkomne og kan overføres via Mobile Pay nr. 24485 eller til konto 9070 1590020725 mærket orgel.

Arbejdet på Alstrup kirkegård, varetages af Per Larsen, Moseby. Per vil i sæsonen 2020 også slå græs og rive grus ved Saltum kirke. Graver Louise Larsen og det øvrige personale vil stå for pasning af kirkegården i Saltum, varetage de kirkelige handlinger og gravning i forbindelse med begravelser ved begge kirker. Total set er der lige knap tre fuldtidsstillinger ved vores to kirker. I januar, februar og marts er det kun graveren, der er ansat.

Den 9. juni kl. 19.30 er der orienteringsmøde i sognegården forud for valgforsamlingen til menighedsrådsvalget, der finder sted tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i sognegården.