Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Palmesøndag

Dato: 2020-04-05 14:00:00

Beskrivelse: Årets minikonfirmander medvirker. AFLYST

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Skærtorsdag

Dato: 2020-04-09 10:30:00

Beskrivelse: Kaffe efter gudstjenesten AFLYST

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbokoret øver

Dato: 2020-04-06 19:00:00

Beskrivelse: Hvetbokoret øver AFLYST

Den midlertidige altertavle, som 6. kl. har lavet til Saltum kirke, forventes hængt op i sognegården når figurerne til altertavlen vender tilbage fra konservatoren i løbet af sommeren.

Arbejdet med at søge fondsmidler til det nye orgel ved Saltum kirke er iværksat og Augustinusfonden har bevilget 1 mil. kr. til projektet. Aalborg stift og Jammerbugt provsti bakker op om projektet og har givet tilsagn om 1.5 mil. kr. i lån af stiftsmidlerne, dog højest 25% af anskaffelsessummen. Den samlede pris for orglet er 4.9 mil. kr. så vi fortsætter arbejdet med at søge fondsmidler. Alle bidrag uanset størrelse er velkomne og kan overføres via Mobile Pay nr. 24485 eller til konto 9070 1590020725 mærket orgel.

Arbejdet på Alstrup kirkegård, varetages af Per Larsen, Moseby. Per vil i sæsonen 2020 også slå græs og rive grus ved Saltum kirke. Graver Louise Larsen og det øvrige personale vil stå for pasning af kirkegården i Saltum, varetage de kirkelige handlinger og gravning i forbindelse med begravelser ved begge kirker. Total set er der lige knap tre fuldtidsstillinger ved vores to kirker. I januar, februar og marts er det kun graveren, der er ansat.

Den 12. maj kl. 19.30 er der orienteringsmøde i sognegården forud for valgforsamlingen til menighedsrådsvalget, der finder sted tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i sognegården.