Udskriv

Diakoni

Diakoni er et af nøglebegreberne i kirkens arbejde, den del af det, som tager sig af socialt arbejde. Mit eget synspunkt er, at det igennem mange år i Folkekirken ikke har haft så stort et fokus, som det fortjente. Men det bliver der forsøgt lavet om på nu mange steder. Ordet diakoni klinger måske lidt fremmed; det er fordi, det er græsk. De første diakoner findes i Apostlenes Gerninger i kapitel 6, hvor blandt andet Stefanus, der har lagt navn til 2. juledag, bliver udpeget som diakon. Ordet betyder i grunden tjener og Stefanus og de andre diakoner, der blev udnævnt dér, havde til opgave at sørge for hjælpen til enkerne i menigheden.

Kirken har et særligt ansvar for at hjælpe mennesker i nød, tænk bare på fx lignelsen om den barmhjertige samaritan i Lukasevangeliet 10,25-37. Gå du hen og gør ligeså, siger Jesus til den lovkyndige – hjælp de mennesker, der er i nød – det er opfordringen til os alle sammen, og det skal vi som kirke også gøre.
I Danmark har vi bare ikke den samme tradition med at ansætte diakoner i kirken - ikke i så stort omfang som hverken Tyskland eller de øvrige nordiske lande i hvert fald; men alligevel står Folkekirken og de kirkelige organisationer for et stort diakonalt socialt arbejde, vi tænker måske ikke så meget over det, men hvis jeg nævner fx; Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, KFUM, så er jeg sikker på, det er navne, de fleste kender, og som hver og én yder en kæmpe indsats på nationalt plan. I de større sogne eller provstier, finder man også menighedsplejer, der fx driver børnehaver, besøgstjenester, vågeordninger, julehjælp osv osv. Nogle af de mennesker, som arbejder i disse organisationer, er uddannede og indviede diakoner; men andre relevante uddannelser er selvfølgelig også repræsenterede – ligesom der selvfølgelig er et kæmpe netværk af frivillige. Sognemedhjælperen løser også diakonale opgaver – nogle af undervisningsmæssig karakter andre af social – men deres arbejde er i sin karakter diakonalt – ”en praktisk medmenneskelige tjeneste med Gud i horisonten”, som en kollega har beskrevet diakoni. Det er typisk for diakonien, at det enkelte menneske – og hele mennesket – er i fokus, fordi det dobbelte kærlighedsbud fordre os, at vi skal elske vores medmennesker. Samtalen om det eksistentielle og det kristne står åben i diakonien; men den foregår altid på medmenneskets præmisser. Det vil sige, at sjælesorgen ligger som en mulighed; men den er ikke en betingelse for tjenesten.

Når jeg lige bringer diakonien på banen i dette kirkeblad, så er det fordi der hos os i vort sogn og provsti også foregår et diakonalt arbejde, med bla. diakonplejehjem, KFUM, indsamlinger osv, OG så er der Folkekirkens Familiestøtte. Familiestøtten er et projekt som breder sig ud over hele landet, men som har sit fundament fra Jammerbugt Provsti. Familiestøtten i Jammerbugt har fået en ny koordinator, og hun er ved at samle alle kræfterne sammen igen, så vi effektivt kan hjælpe de mange, som har brug for det. Familiestøtten samarbejder bredt med kommune, dagplejer, børnehaver, skoler, menighedsråd og frivillige for at give en hjælpende hånd til de mange børnefamilier, der er hårdt pressede i dag. Med lidt støtte fra familiestøtten på det rigtige tidspunkt kan de forhåbentlig få hverdagen på rette spor igen. Tanken er at kommunen tager sig at de familier, som har så vanskelige problemer, at det kræver mere radikale indgreb, medens familiestøtten tilbyder sparring, kurser og forløb til børnefamilier, som har mindre udfordringer, men som kan gå ud over familiens trivsel på sigt.

Har I brug for familiestøtten eller har man lyst til at være frivillig, så kontakt:

Dorte Slot Poulsen (koordinator i Jammerbugt Provsti) 40 13 91 07 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.