Udskriv

Det ny menighedsråd er så småt i gang igen efter alle udfordringerne med covid-19, vi er ved at pejle os ind på tiltag og aktiviteter i resten af valgperioden.

Menighedsråd og medarbejdere har i perioden fra den 9. september til den 18. november deltaget i et kursusforløb over tre fælles forløb, to forløb for de ansatte, præsten og kontaktpersonen og tre forløb for menighedsrådet, om samarbejde. Kurset var ledet af Lotte Krøger, som bla. er uddannet stresskonsulent og neuropsykologisk coach. Kurset var et forsøg, der opstod fordi Lotte ønskede at afprøve om kurset teamudvikling var relevant at udbyde til f.eks. menighedsråd. Provstiet har bakket op om kurset ved at betale halvdelen af udgiften.

Dorte Gregersen, menighedsrådsformand