Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 18. s. e. trin.

Dato: 2018-09-30 10:30:00

Beskrivelse: Koret medvirker. Kaffe efter gudstjenesten.

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 18. s. e. trin.

Dato: 2018-09-30 17:30:00

Beskrivelse: Høstgudstjeneste, koret medvirker. Aftensmad i sognegården efterfølgende.

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Saltum Sogn

Dato: 2018-09-24 14:30:00

Beskrivelse: "Masker med mening" en strikkecafè. For yderlig oplysning kontakt Elin Gjerløv 28181753

I Danmark har vi tradition for smukke kirkegårde, således også hos os i Saltum og Alstrup.

Tidligere var det mest almindeligt med kistebegravelser, det er det ikke længere, nu er det blevet almindeligt med urnegravsteder. Der kommer heller ikke så mange nye gravsteder til som da befolkningstallet i vores sogne var større, men kirkegårdene har det samme areal, der skal vedligeholdes, derfor har begge dele stor betydning for økonomien i kirkegårdsdriften.

Da menighedsrådet ikke har de samme indtægter fra gravstedskapital som det havde for år tilbage, og lavere indbyggertal giver mindre kirkeskat, ja så vil det uvægerlig giver nogle store udfordringer i at få pengene til at slå til. Det bliver en prioritering, hvordan de penge, der er til rådighed skal bruges, som menighedsrådet må foretage. Vi kan nok ikke forvente at alt vedbliver med at være som det altid har været.

Menighedsrådet har tidligere besluttet at omlægge kirkebilen til flextrafik, hvilket også blev gjort for at få enderne til at nå sammen.

Vores personale på kirkegården gør en stor indsats, for at holde kirkegården smuk. Der er blevet sået en del arealer, hvor der før var stier og gravsteder, til med græs på begge kirkegårde, da det kræver mindre tid at holde græsarealer end at skuffe og rive grusgange og tomme gravsteder.

Der er tidligere blevet givet mulighed for at støtte projekt alterparti og knæfald i Saltum kirke. Vi har i alt modtaget 52.350 kr. fra private. Det er fortsat muligt at indbetale på Saltum kirkes udsmykningskonto reg. nr. 9070 konto 159 44 24 979 og på MobilePay 24485.