Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum plejecenter

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag:

Dato: 2019-01-17 14:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 2. s. e. h. 3 k.

Dato: 2019-01-20 10:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Hvetbokoret øver

Dato: 2019-01-21 19:00:00

Beskrivelse: Hvetbokoret øver

På den vestlige del af kirkegården, neden for trappen, er de gamle hække omkring gravstederne blevet udskiftet med nye takshække. Der er blevet sat nye forkanter i sten således at hele området har fået et fint, let og ensartet udtryk. Tak til personalet på kirkegården for en solid indsats. Inden vinter vil granerne på diget ved graverhuset og bag gravstenene i plænen på den vestlige del af kirkegården blive fældet og der vil blive plantet træer så vi ad åre får en skovkirkegård på den vestlige del af kirkegården.

Der foregår i øjeblikke en licitation over nyt orgel til Saltum kirke. At få nyt orgel er en lang proces, men nu er vi i gang og vi glæder os til arbejdet, og et forhåbentlig godt resultat.

Renovering af altertavlen i Saltum kirke er nært forestående, det bliver dejligt at komme i mål med netop det projekt, som af flere årsager har ladet vente på sig.

I Alstrup kirke er der blevet opsat gelænder i begge sider ved trappen i koret.

Der er tidligere blevet givet mulighed for at støtte projekt alterparti og knæfald i Saltum kirke. Vi har i alt modtaget 57.250 kr. fra private. Det er fortsat muligt at indbetale på Saltum kirkes udsmykningskonto reg. nr. 9070 konto 159 44 24 979 og på MobilePay 24485.