Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Anette Udmark

Kirkedag: Midfaste

Dato: 2019-03-31 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: Mariæ bebudelses dag

Dato: 2019-04-07 09:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Voksenkoret øver

Dato: 2019-03-27 19:00:00

Beskrivelse: Voksenkoret øver

 Fra sæson 2019 har menighedsrådet udliciteret renholdelse af gravsteder, gangarealer, græsklipning, hækklipning, klipning af diget og rengøring af toilettet på Alstrup kirkegård, til Per Larsen, Moseby. Per har gennem de sidste år hjulpet til på vores kirkegårde. Graver Louise Larsen og det øvrige personale vil fortsat varetage de kirkelige handlinger, gravning i forbindelse med begravelser og rengøring i kirken. På kirkegården i Saltum er der ingen ændringer i ansættelserne. Total set er der lige knap tre fuldtidsstillinger ved vores to kirker. I de tre vinter måneder er det kun graveren, der er ansat.

Den 21. maj begynder en forundersøgelse af kalkmalerierne i Saltum kirke, i den forbindelse skal der bygges et stillads i koret. Undersøgelsen varer fem uger, i den tid vil gudstjenester og kirkelige handlinger foregå i Alstrup kirke.

 

Der er tidligere blevet givet mulighed for at støtte projekt alterparti og knæfald i Saltum kirke. Vi har i alt modtaget 57.250 kr. fra private. Det er fortsat muligt at indbetale på Saltum kirkes udsmykningskonto reg. nr. 9070 konto 159 44 24 979 og på MobilePay 24485.