Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag: 22. s. e. trin.

Dato: 2019-11-17 09:30:00

Beskrivelse:

Sted: Saltum plejecenter

Prædikant: Kristian Gram Schjoldager

Kirkedag:

Dato: 2019-11-21 14:30:00

Beskrivelse:

Næste arrangement


Sted: Saltum Kirke

Navn: Babysalmesang

Dato: 2019-11-18 10:15:00

Beskrivelse: Har du en baby og kan du lide sang og bevægelse, så er BABYSALMESANG måske noget for dig? Babysalmesang er nærvær og sansemotorisk udvikling mellem baby og forælder i det smukke kirkerum, sammen med andre. Der serveres kaffe med brød efterfølgende. Tilbuddet fra folkekirken er gratis og gives til babyer mellem 2 og ca. 10 måneder, med en forælder eller anden omsorgsperson. Formålet med salmesang for babyer er at stimulere barnets glæde ved musik og rytmik, samt at give børn og forældre en mulighed for at få gode og varme oplevelser af kirkerummet og salmerne. Babysalmesangen ledes af Karen M.V. Olesen, der er kirke- og kulturmedarbejder i den gamle Pandrup Kommune. Info og tilmelding sker via www.jetsmark-kirke.dk eller ved at kontakte Karen M.V. Olesen på kmvo@km.dk eller 61222954.

 

Kalkmalerierne i Saltum kirke, er nu blevet undersøgt af en konservator fra Nationalmuseet, med henblik på restaurering. Når menighedsrådet modtager rapporten fra konservatoren, vil vi tage stilling til det videre forløb.

Der er installeret nyt varmeanlæg i Saltum kirke og varmekilden er konverteret fra olie til gas. Kirke, graverhus, præstebolig og sognegård opvarmes nu alle med gas. Fyrkælderen med oliefyr og tank, på nordsiden af kirken er blevet sløjfet.

Til september vil figurerne i altertavlen og på nordvægen i Saltum kirke blive afhentet af konservator for at blive restaureret. Når figurerne er blevet afrenset og man kan se resterne af den middelalder maling, der er på dem, vil der blive taget stilling til hvilken farve/farver selve kassen skal males i. 6. klasse fra Saltum skole vil i kristendom/historie og formning fremstille en midlertidig altertavle.

Ålborg stift har godkendt, at der kan søges midler til et nyt orgel ved Saltum kirke, det er således en opgave vi går i gang med.

Fra sæson 2019 har menighedsrådet udliciteret renholdelse af gravsteder, gangarealer, græsklipning, hækklipning, klipning af diget og rengøring af toilettet på Alstrup kirkegård, til Per Larsen, Moseby. Per har gennem de sidste år hjulpet til på vores kirkegårde. Graver Louise Larsen og det øvrige personale vil fortsat varetage de kirkelige handlinger, gravning i forbindelse med begravelser og rengøring i kirken. På kirkegården i Saltum er der ingen ændringer i ansættelserne. Total set er der lige knap tre fuldtidsstillinger ved vores to kirker. I de tre vinter måneder er det kun graveren, der er ansat.

Der er fortsat mulighed for at støtte projekt alterparti og knæfald i Saltum kirke. Vi har i alt modtaget 57.250 kr. fra private. Der kan indbetales på Saltum kirkes udsmykningskonto reg. nr. 9070 konto 159 44 24 979 og på MobilePay 24485.