Topbanner

KommendeNæste gudstjeneste


Sted: Alstrup Kirke

Prædikant: Arne Mumgård

Kirkedag: 16. s. e. trin.

Dato: 2020-09-27 10:30:00

Beskrivelse: Koret medvirker, kaffe efter gudstjenesten

Sted: Saltum Kirke

Prædikant: Arne Mumgård

Kirkedag: 16. s. e. trin.

Dato: 2020-09-27 19:30:00

Beskrivelse: Koret medvirker, æbleskiver og kaffe/saft i sognegården efter gudstjenesten

Næste arrangement


Sted: Sognegården

Navn: Baby salmesang

Dato: 2020-09-28 10:15:00

Beskrivelse: Hvetbo pastoraterne tilbyder babysalmesang for babyer i alderen 2-10 måneder med en forælder eller anden omsorgsperson. Det foregår mandag formiddag fra kl. 10.15 til 11.45. Vi begynder med sang i kirken, herefter kaffe med brød. Tilmelding sker via www.jetsmark-kirke.dk (tilmelding babysalmesang), og du kan få mere info ved at kontakte Karen M.V. Olesen på kmvo@km.dk eller 61222954.

Der har været orienteringsmøde i sognegården forud for valgforsamlingen til menighedsrådsvalget, der finder sted tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i sognegården.

Provst emeritus Arne Mumgaard er konstitueret i stillingen som sognepræst i Saltum-Alstrup pastorat indtil d. 30. september 2020 og ikke, som tidligere oplyst d. 18. september 2020, da Kristian skal være i 14 dages karantæne når han kommer hjem fra Mali.

Der har været provstesyn I Saltum og Alstrup, det er der hver 4. år. Jammerbugt provstis provst, provstisekretær og provstiets bygningssagkyndige kommer og gennemgår kirkegårde, alle bygninger og inventar for fejl og mangler. Menighedsrådet og vores bygningssagkyndige deltager også. De år hvor der ikke er syn fra provstiet afholder menighedsrådet selv synet.

Der har været nogle forsinkelser i arbejdet med figurerne til altertavlen, men de forventes tilbage og på plads inden årets udgang.

Dorte Gregersen

menighedsrådsformand